Việc làm tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO

Giới thiệu:
Thành viên:

Liên hệ:

Ms. Lan Oanh

Website www.searefico.com
Địa chỉ:

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, F6, Quận 3

Phone: