Mô tả công việc

Thành công của đơn vị đó chính là mang lại hàng ngàn sản phẩm quảng cáo uy tín trong thời gian qua. Để làm được điều đó, chúng tôi đã xây dựng cho mình những giá trị cốt lõi gắn với những xứ mệnh riêng ngay từ ngày đầu hình thành!

chúng tôi tuyên 10 thợ quảng cáo

Yêu cầu công việc

trình độ 12

Liên hệ

quảng cáo verschluss

Mức lương

   200 - 3000 USD

Địa điểm

   Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn

   28-06-2019

Tags

   Android