Mô tả công việc

Tham gia giảng dạy, giảng dạy - nghiên cứu hoặc nghiên cứu theo chuyên ngành được đào tạo
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động

Yêu cầu công việc

- Có trình độ tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài các chuyên ngành về Công nghệ Thông tin, Điện tử, Cơ khí, khối ngành Kinh tế, khối ngành sức khỏe và các ngành Khoa học xã hội.

- Có chứng chỉ tiếng anh IELTS 6,0 hoặc tương đuơng trở lên.

- Ưu tiên ứng viên đang là giảng viên hoặc có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học; có kết quả biên soạn tài liệu, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học đã công bố;

Liên hệ

Tôn Quang Toàn

Mức lương

   660 - 880 USD

Địa điểm

  

Ngày hết hạn

   13-12-2018

Tags

   Giáo dục, Đào tạo