Mô tả công việc

- Phát triển và triển khai Mô hình Rủi ro áp dụng đối với Khách hàng vay tiêu dùng bao gồm: Application score, behavior score, collection score

- Chuẩn bị báo cáo theo dõi thẻ điểm định kì

- Kiểm định, phân tích, đánh giá hiệu quả của Mô hình nội bộ/bên ngoài

- Nghiên cứu và phát triển các Mô hình, phương pháp, cách áp dụng mới

- Phân tích dữ liệu và đề xuất các chiến lược sử dụng mô hình để phục vụ các mục tiêu kinh doanh

- Đào tạo và chuyển giao kiến thức kinh nghiệm cho các nhân sự mới trong nhóm hoặc các nhân sự của Khối QTRR có liên quan

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Toán, Công nghệ thông tin, Toán tài chính, Toán ứng dụng, thống kê, toán kinh tế, tài chính ngân hàng,....

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

- Có kiến thức về thống kê, xây dựng mô hình rủi ro

- Có khẳng năng đọc tài liệu tiếng anh, và kĩ năng viết cơ bản

Mức lương

   1000 - 1500 USD

Địa điểm

   Hà Nội

Ngày hết hạn

   31-01-2019

Tags