Mô tả công việc

1. Tổ chức triển khai dự án:
- Nắm rõ quy trình QLDA, Triển khai thi công MEP, quản lý thầu phụ được ban hành và áp dụng đúng & đủ. Thường xuyên góp ý kiến nhằm cải tiến quy trình.
- Chịu trách nhiệm chính các vấn đề liên quan phần MEP tại công trình trong suốt quá trình triển khai dự án cho đến khi kết thúc và bàn giao đưa vào sử dụng.
2. An toàn lao động:
- Hiểu rõ và đảm bảo công tác an toàn trong khu vực thi công phải được triển khai theo hệ thống OHSAS.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đội thi công/thầu phụ tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh công trường theo như quy định của công ty
- Kết hợp bộ phận ATLĐ phân tích rủi ro cho hoạt động thi công và triển khai kiểm soát trên công trường.
- Tổ chức mặt bằng thi công công trường gọn gàn, sạch sẽ theo quy định của công ty.
- Kết hợp bộ phận ATLĐ lên kế hoạch và tổ chức công tác huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trên công trường.
- Hổ trợ tư vấn các vấn đề về an toàn điện trên công trường.
3. Tiến độ thi công:
- Kiểm tra và điều hành tiến độ thi công các hạng mục quản lý theo định hướng tiến độ tổng do chỉ huy trưởng ban hành.
- Kiểm soát và điều hành tiến độ tháng, tiến độ tuần trình chỉ huy trưởng theo định kỳ. Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về việc không đạt tiến độ thi công.
- Kiểm soát và theo dõi quá trình trình duyệt vật liệu và đặt hàng.
- Phân công công việc hợp lý cho giám sát của đội thi công, nhà thầu phụ tại công trường. Hướng dẫn, nhắc nhở và kiểm tra kết quả thực hiện công việc.
- Tham gia họp định kỳ với các đội thi công/thầu phụ.
4. Chất lượng thi công:
- Thường xuyên cập nhập các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Hiểu rõ phạm vi áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đó.
- Kiểm soát quá trình thực hiện các hướng dẫn, biện pháp thi công thực tế tại công trường. Đánh giá cải tiến thường xuyên.
- Lập kế hoạch chất lượng trình Chủ đầu tư, Ban QLDA, Trưởng Phòng duyệt trước khi triển khai công việc dự án.
- Lập kế hoạch trình kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu giai đoạn, nghiêm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Lập kế hoạch hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống liên quan cho khách hàng.
- Lập kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình triển khai dự án, sau khi bàn giao dự án.
5. Thiết bị thi công và vật tư:
- Kiểm soát thiết bị, vật tư thi công trên công trường.
- Quản lý, nhắc nhở và kiểm tra sự tuân thủ quy định sử dụng thiết bị của các đội thi công/thầu phụ.
6. Phối hợp các bộ phận trên công trường:
- Chỉ Huy Trưởng/Giám sát xây dựng: thường xuyên báo cáo tình hình công việc trên công trường.
- Bộ phận an toàn lao động và VSCT: Phối hợp với Ban an toàn, có kế hoạch kiểm soát an toàn điện trên công trường. Quán triệt tư tưởng đến các giảm sát của đội, nhà thầu phụ hệ MEP trên công trường, luôn luôn cảnh giác và ý thức nhằm đảm bảo các tai nạn lao động liên quan về điện tuyệt đối không xảy ra.
- Bộ phận quản lý thiết bị: lập kế hoạch cung cấp và phối hợp thực hiện (nếu có)
7. Các nhiệm vụ khác:
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, sự chỉ đạo của Trưởng Phòng, Ban Giám Đốc công ty.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của nhà nước và chính sách công ty

Yêu cầu công việc

Tính cách:
o Dễ thích nghi
o Chịu được áp lực công việc
o Có tầm nhìn xa
o Có tư duy hệ thống
o Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

• Kinh nghiệm:
o Bắt buộc: 4 năm kinh nghiệm làm việc
o Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp
o Làm việc tại các công trường


• Kỹ năng:
o Giải quyết vấn đề và ra quyết định
o Giao tiếp
o Làm việc nhóm
o Giải quyết xung đột
o Sử dụng máy vi tính
o Shopdrawing

Liên hệ

Ms.Vân

Mức lương

   530 - 660 USD

Địa điểm

  

Ngày hết hạn

   22-08-2018

Tags

   Điện, Điện tử